Geçici Bina Yönetimi’nin Avantajları

Müteahhit firma açısından Geçici Apartman Yönetimi’nin avantajı, bina teslim aşamalarında ufak tefek eksikler yüzünden müşterileriyle kötü olmamak ve resmi olarak kendilerine ait olmayan sorumlulukları yüklenmeyerek imalatın sonunda sıkıntı yaşamadan Apartman Yönetimi’ni devretmektedirler.

Bina sakinleri açısından ise komşular birbirini tanımamakta ve herkesin kendine ait işleri olması nedeniyle bina yönetim işi için ayrıca zaman ayıramamakta olmalarından dolayı yöneticilik işi ortada kalmaktadır. Geçici Bina Yönetim Hizmeti ile apartman sakinleri bu iş yükünden kurtulmaktadırlar.

Sizin Adınıza Yönetimi Üstlendiğimizde; (Mevcut oturum varsa)

Apartman / sitenizde yapılan genel kurulda Apartman Yöneticiliği’ne Şirketimizin seçilmesini takiben başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde Şirketimiz Apartman/Site Yönetim görevini bir sonraki genel kurula kadar sürdürür.

Şirketimiz bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

  • Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,
  • Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,
  • Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması,
  • Borcunu zamanında ödemeyenlerden alacakların gerekirse uzman hukukçularımız vasıtası ile icra marifetiyle tahsilinin sağlanması,
  • Siteniz ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,
  • Sitenizde su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,
  • Site Personeli ile ilgili olarak SGK'ya verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması, primlerinin yatırılması ve diğer tüm personel işlemlerinin takibi,
  • Merkezi Sistem Faturalarının düzenlenmesi takip edilmesi tahsil edilmesi,

gibi yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra siteniz genel kurulunun yöneticiye verdiği ve yetkilendirdiği işleri de görev süresi içinde eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapacaktır.